De volgende voorwaarde gelden vanaf 01-01-2019

De door Equum Remissis gehanteerde tarieven zijn inclusief btw en exclusief reiskosten.

Het te betalen bedrag dient direct na de behandeling of les contant afgerekend te worden tenzij nadrukkelijk ander is overeengekomen.

Indien overeengekomen is dat de betaling per factuur zal worden verdaan, dient het verschuldigde factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de, op de factuur aangegeven, bankrekening van Equum Remissis.

Indien het verschuldigde factuurbedrag niet binnen 14 dagen is voldaan wordt een betaalherinnering gezonden. Bij een tweede betaalherinnering zal er €10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Indien de klant ondanks twee betaalherinneringen toch verzuimt om te betalen zal een advocaat worden ingeschakeld, waarvan de bijkomende kosten geheel voor rekening van de klant zullen komen.

Annulering van de gemaakte afspraak door de klant dient uiterlijk 24 uur van tevoren gemeld te worden. Is dit niet het geval zal er 50% van het oorspronkelijke tarief in rekening worden gebracht. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.

Sijgje Klop

  • Schelpweg 20, 4323LN Ellemeet
  • 06 - 20 58 3463
  • sijgklop@zeelandnet.nl