Equum Remissis neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Iedereen heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Equum Remissis onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Equum Remissis gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het onderhouden van contact over het welbevinden van het paard en het bespreken
  van het te volgen behandel/ trainingstraject
- Het onderhouden van contact over de te volgen lessen.
- Het toesturen van de factuur
- Ter voorkoming, bestrijden en afhandelen van fraude.

In geen geval zullen je persoonlijke gegevens gedeeld worden met overige partijen.

Indien ik persoonsgegevens verwerk om je te interesseren voor mijn producten,
kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Jouw verzoek en verzet
dien je te sturen aan sijgklop@zeelandnet.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom
regelmatig deze informatie, zodat je deze website steeds gebruik onder aanvaarding
van de meest actuele privacyregels.

Sijgje Klop

  • Schelpweg 20, 4323LN Ellemeet
  • 06 - 20 58 3463
  • sijgklop@zeelandnet.nl